Poistkové vložky so štvorcovými rúrkami a nožovými kontaktmi

  • Square Pipe Fuse Links With Knife Contacts

    Poistkové vložky so štvorcovými rúrkami a nožovými kontaktmi

    Poistkový prvok s premenlivým prierezom vyrobený z čistej medi alebo striebra uzavretý v kartuši vyrobenej z vysokoúčinnej keramiky. Poistková trubica naplnená chemicky upraveným kremičitým pieskom ako hasiacim prostriedkom. Bodové zváranie koncov poistkových prvkov na svorkách zaisťuje spoľahlivé elektrické pripojenie a vytvára kontakty nožového typu. Na poistkovú vložku je možné pripevniť indikátor alebo úderník, ktorý ukazuje prerušenie poistky alebo dáva rôzne signály a automatické prerušenie obvodu.