Poistkové vložky s okrúhlou náplňou a nožovými kontaktmi

  • Round Cartridge Fuse Links With Knife Contacts

    Poistkové vložky s okrúhlou náplňou a nožovými kontaktmi

    Poistkový prvok s premenlivým prierezom vyrobený z čistého kovu, utesnený v náplni z epoxidového skla odolného voči vysokým teplotám. Poistková trubica naplnená chemicky upraveným vysoko čistým kremenným pieskom ako hasiacim prostriedkom. Bodové zváranie koncov poistkových prvkov na nožových kontaktoch zaisťuje spoľahlivé elektrické pripojenie.