Mersenová získala v roku 2020 čestný titul CSR (spoločenská zodpovednosť firiem)

news1-1

Mersen bol zodpovedný za spotrebiteľov, komunity a životné prostredie, pričom vytváral zisky a prevzal právnu zodpovednosť za akcionárov a zamestnancov. Sme presvedčení, že spoločenská zodpovednosť podnikov vyžaduje, aby podniky prekročili rámec tradičného konceptu chápania ziskov ako jediného cieľa, ktorý kladie dôraz na ľudskú hodnotu vo výrobnom procese a na prínos pre životné prostredie, spotrebiteľov a spoločnosť.
Mersen uplatňuje tento koncept a v roku 2020 získal čestný titul CSR (sociálna zodpovednosť firiem).


Čas zverejnenia: 18. novembra 2020