Zariadenia na sledovanie poistiek

  • Fuse monitoring devices

    Zariadenia na monitorovanie poistiek

    Skladá sa z týchto častí: 1. Úderník taveniny, 2. Mikrospínač (s jedným kontaktom normálneho zatvárania a jedným kontaktom normálneho rozopnutia), 3. Základňa pre úderník a spínač. Zariadenia na kontrolu poistiek sú zvyčajne paralelne usporiadané pod upevňovacími skrutkami veka na koncoch poistky. Keď sa poistka rozbije, vyskočí úderník z úderníka, mikrospínač sa zatlačil a vyslal signál alebo prerušenie obvodu. Potom je možné vzdialenosť medzi dvoma upevňovacími koncami upraviť v určitom rozsahu, aby sa paralelne vyrovnali poistky s rôznymi výškami.